کد تخفیف اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس در هر زمان از تخفیف ویژه‌تری برای خرید کالای سوپرمارکتی بهره مند شوید. اسنپ اکسپرس خدمات جدیدی است که توسط اسنپ ارائه شده است. در این سامانه امکان خرید انواع کالای سوپرمارکتی با تحویل فروی 30 دقیقه‌ای وجود دارد. خرید از فروشگاه‌های اینترنتی امروزه به یکی از فعالیت‌های روزمره افراد تبدیل شده است. اما چالش اصلی این خدمات هزینه و زمان ارسال است. به همین دلیل وجود سرویس‌هایی مانند اسنپ اکسپرس که در دنیا با نام فست مارکت شناخته می شوند، می‌تواند این چالش را رفع کند.

معمولا در اسنپ اکسپرس تخفیف‌های مختلفی ارائه می‌شود که برخی پیشنهاد تخفیف دار هستند و برخی کد تخفیف اسنپ اکسپرس. برهمین اساس در آفردیلی به صورت روزانه نسبت به معرفی و انتشار کدهای تخفیف اسنپ اکسپرس از جمله کد تخفیف 15 هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف دوم اسنپ اکسپرس، کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۱۴۰۱ غیر اول، کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف اسنپ اکسپرس روزانه، کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۳۰ هزار تومانی و...

کد تخفیف اسنپ اکسپرس غیراول
30,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس غیراول

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خریدهای غیراول خود از 30،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام کاربران و خریدها قابل اعمال است. توجه داشته باشید که تعداد استفاده از این کد محدود است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 50 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف دوم اسنپ اکسپرس
40,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف دوم اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید دوم و بعد از آن از این فروشگاه از 40 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تکرار خرید و تمام کاربران اسنپ اکسپرس قابل استفاده است. با اسنپ اکسپرس می تواند از فروشگاه های اطراف ثبت سفارش کندی و در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را دریافت نمایید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید از این فروشگاه از 50 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت بوده و برای تمام کاربران در اولین خرید اسنپ اکسپرس قابل استفاده است. حداقل رقم سفارش برای اعمال این کد نیز 150 هزار تومان می باشد. با اسنپ اکسپرس می توانید از فروشگاه ها و سوپرمارکت های اطراف کالای مورد نظر را خریداری و در سریع ترین زمان ممکن در آدرس مورد نظر دریافت کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سفارش دوم
30,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سفارش دوم

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در سفارش دوم خود از این فروشگاه از 30،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خریدهای غیر اول و بدون محدودیت قابل استفاده است. توجه داشته باشید حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 60 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 1402
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 1402

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین خرید خود از 50،000 تومان تخفیف در سال 1402 بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام شهرهای فعال اسنپ اکسپرس قابل استفاده است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150 هزار تومان می باشد. با اسنپ اکسپرس در سریع ترین زمان سفارش خود را دریافت کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف 14 هزار تومانی اسنپ اکسپرس
14,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 14 هزار تومانی اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در تمام خریدهای خود از این فروشگاه از 14،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خرید اول و غیر اول اسنپ اکسپرس قابل اعمال است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد نیز 80 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سفارش اول
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در سفارش اول خود از این فروشگاه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت در دسته بندی و برای تمام سفارش های اول قابل استفاده است. توجه داشته باشید که حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۳۰ هزار تومانی
30,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۳۰ هزار تومانی

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین سفارش خود از 30،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام افرادی که تا به حال از این سامانه خرید نداشته اند قابل استفاده است. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سوپرمارکت
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس سوپرمارکت

کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده امکان بهره مندی از 50،000 تومان تخفیف در خرید سوپرمارکت از این فرشگاه را ارائه می کند. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و سفارش های بالاتر از 150 هزار تومان می باشد. با اسنپ اکسپرس می توانید کالای سوپرماکتی را از فروشگاه های مختلف خریداری و در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنید. این کد بر روی مصحولات با تخفیف نارنجی اعمال نمی شود. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف سوپرمارکت اسنپ
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف سوپرمارکت اسنپ

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید از 50 هزار تومان تخفیف در خریدهای بالاتر از 150 هزار تومان در اسنپ اکسپرس بهره مند شوید. اسنپ اکسپرس به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه اسنپ است که در قالب فروش اقلام سوپرمارکتی از فروشگاه های اطراف فعالیت می کند. با استفاده از کد تخفیف سوپرمارکت اسنپ می توانید از خدمات اسنپ اکسپرس با تخفیف ویژه بهره مند شوید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی اسنپ اکسپرس
12,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خریدهای خود از این فروشگاه از 12،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای کاربران جدید و قدیمی قابل استفاده است. کافی است پس از تکمیل سفارش خود، کد را در بخش کد تخفیف وارد کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف 30 تومانی اسنپ اکسپرس
30,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 30 تومانی اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خریدهای سوپرمارکتی خود از این سامانه از 30،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای سفارش اول و غیر اول اسنپ اکسپرس قابل اعمال است. با اسنپ اکسپرس می توانید از فروشگاه های اطراف خرید خود را انجام داده و در سریع ترین زمان، در محل مورد نظر دریافت کنید. برای ساتفاده زا این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 40 هزار تومانی
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 40 هزار تومانی

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین خرید خود از این فروشگاه از 40،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول بوده و برای تمامی سفارش ها قابل استفاده است. برای اعمال این کد نیاز است سبد خرید شما بیشتر از 150 هزار تومان بوده و تا به حال در اسنپ اکسپرس ثبت سفارش نداشته باشید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اول
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اول

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید اول خود از این سامانه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه کاربران جدید و سفارش های بالاتر از 150،000 تومان می باشد. با اسنپ اکسپرس به صورت روزانه از فروشگاه های اطراف خرید کرده و در کوتاه ترین زمان دریافت کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اولین خرید
50% تخفیف
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اولین خرید

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین خرید خود از این فرشگاه از 50 درصد تخفیف تا سقف 50،000 تومان بهره مند شوید. این کد برای تمام افرادی که تا به حال از اسنپ اکسپرس ثبت سفارش نداشته اند قابل استفاده است. حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150،000 تومان بوده و این کد برای محصولات دارای تخفیف نارنجی قابل اعمال نیست. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

دریافت کد تخفیف اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

دریافت کد تخفیف اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید از 50،000 تومان تخفیف در اولین خرید خود از اسن فروشگاه بهره مند شوید. این کد برای تمام کاربرانی که تا به حال از اسنپ اکسپرس ثبت سفارش نداشته اند، قابل اعمال است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150 هزار تومان می باشد. بریا دریافت کد تخفیف اسنپ اکسپرس نیز می توانید به سایر آفردیلی به صورت روزانه مراجعه کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 15 هزار تومانی
15,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس 15 هزار تومانی

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در تمامی خریدهای خود از 15،000 تومان تخفیف بدون محدودیت بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خرید اول و غیر اول قابل استفاده است. حداقل رقم خرید برای اعمال این کد نیز 50 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف خرید اول اسمارت اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف خرید اول اسمارت اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید از 50،000 تومان تخفیف در خرید اول از فرشگاه های اسمارت اسنپ اکسپرس بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت بوده و برای تمام کاربرانی که قصد دارند اولین سفارش خود را از این فروشگاه ثبت کنند، قابل اعمال است. توجه داشته باشید که حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس خرید دوم
40,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس خرید دوم

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید دوم از 40،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت خرید از دسته بندی های مختلف بوده و برای تمام کاربران قابل استفاده است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 80 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف 20 هزار تومانی اسنپ اکسپرس
20,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 20 هزار تومانی اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید اول خود از این فروشگاه از 20 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام کاربران با خرید اول قابل استفاده است. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

تا 40 درصد تخفیف در طرح تخفیف نارنجی اسنپ اکسپرس
تخفیف تا %40
رو به انقضا
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

تا 40 درصد تخفیف در طرح تخفیف نارنجی اسنپ اکسپرس

با استفاده از تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در تمامی خریدهای خود از فروشگاه های اطراف، تا 40 درصد تخفیف دریافت کنید. این پیشنهاد تحت عنوان «تخفیف نارنجی اسنپ اکسپرس» ارائه شده است. توجه داشته باشید که این تخفیف ها به صورت روزانه تغییر کرده و تخفیف و محصولات جدیدی به آن اضافه می شود. برای استفاده از این پیشنهاد روی گزینه «استفاده از پیشنهاد» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۱۴۰۲ غیر اول
40,000 تومان
رو به انقضا
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۱۴۰۲ غیر اول

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در تمامی سفارش های خود از این فروشگاه 40،000 تومان تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف برای تمام خریدهای غیر اول و دوم قابل استفاده است. لازم به ذکر است تعداد استفاده از این کد محدود می باشد. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 70 هزار تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس خرید اول
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس خرید اول

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در خرید اول خود از این فروشگاه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت بوده و برای تمام کاربران جدید که تا به حال در این فروشگاه ثبت سفارش نداشته اند قابل استفاده است. توجه داشته باشید که این کد بر روی سبد خرید بالاتر از 150 هزار تومان قابل اعمال خواهد بود. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اصفهان
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس اصفهان

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین خرید خود از این فروشگاه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه کاربران شهر اصفهان بوده و تنها برای اسنپ اکسپرس اصفهان قابل اعمال است. همچنین حداقل رقم خرید نیز 120 هزار تومان اعلام شده و امکان اعمال بر روی محصولات با تخفیف نارنجی قابل اعمال نیست. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف شهرهای منتخب اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف شهرهای منتخب اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین سفارش خود از این فروشگاه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه کاربران شهرهای منتخب اسنپ اکسپرس شامل کرج، شیراز، مشهد و اصفهان می باشد. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد نیز 100 هزار تومان اعلام شده است. توجه داشته باشید که این کد بر روی محصولات با تخفیف نارنجی قابل اعمال نیست. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اولین خرید اپلیکیشن اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اولین خرید اپلیکیشن اسنپ اکسپرس

کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده امکان بهره مندی از 50،000 تومان تخفیف در اولین خرید را فراهم می کند. توجه داشته باشید که این کد تنها بر روی اپلیکیشن اسنپ اکسپرس قابل اعمال بوده و حداقل رقم خرید برای اعمال آن نیز 150 هزار تومان می باشد. همچنین این کد بدون محدودیت و برای تمام شهرها قابل اعمال است. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس مشهد
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس مشهد

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید از 50،000 تومان تخفیف در اولین خرید خود از این سامانه بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه کاربران شهر مشهد بوده و حداقل رقم خرید برای اعمال آن نیز 120 هزار تومان می باشد. با خرید از اسنپ اکسپرس سفارش های خود را در کمترین زمان در آدرس مورد نظر ردیافت کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف خرید اول اسنپ اکسپرس
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف خرید اول اسنپ اکسپرس

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید از 50،000 تومان تخفیف در خرید اول خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف تنها برای سفارش اول و سبد خرید بالاتر از 150 هزار تومان قابل اعمال است. با خدمات اسنپ اکسپرس می توانید از تمام فروشگاه های اطراف خرید کرده و در کوتاه ترین زمان دریافت کنید. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسالی کاربران
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسالی کاربران

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در تمامی خریدهای خود از این فروشگاه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خریدهای بالتر از 150 هزار تومان اعمال می شود. توجه داشته باشید که این کد ارسالی کاربران اسنپ اکسپرس، بر روی محصولات با تخفیف نارنجی اعمال نمی شود. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ اکسپرس افق کوروش
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اسنپ اکسپرس افق کوروش

با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده می توانید در اولین خرید خود از این سامانه از 50،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه خرید از فروشگاه افق کوروش و سایر فروشگاه های فعال در اسنپ اکسپرس است. توجه داشته باشید که حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 150،000 تومان می باشد. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

کدهای تخفیف مشابه

تخفیف دیجی کالا پوشاک بومی و محلی
تخفیف تا %20
فعلا معتبر
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

تخفیف دیجی کالا پوشاک بومی و محلی

با استفاده از تخفیف دیجی کالا معرفی شده می توانید در خرید انواع پوشاک بومی و محلی تا 20 درصد تخفیف دریافت کنید. این دسته بندی شامل لباس سنتی و محلی و اکسسوری و زیورآلات دست ساز است که با تخفیف ویژه قابل خریداری است. تمام محصولات موجود در این دسته بندی به صورت مستقیم و توسط هنرمندان فعال در شهرستان های ایران تولید شده و به فروش می رسند. استفاده از این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف دیجی کالا ندارد. برای استفاده از این تخفیف و مشاهده لیست محصولات روی گزینه «استفاده از پیشنهاد» کلیک کنید.

کد تخفیف 150 هزار تومانی خانومی
150,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 150 هزار تومانی خانومی

با استفاده از کد تخفیف خانومی معرفی شده می توانید در تمام خریدهای خود از این فروشگاه از 150،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام سفارش های بالاتر از 600 هزار تومان و کاربران جدید و قدیمی قابل اعمال است. برای استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

تخفیف دیجی کالا لوازم خانه و کاشانه
تخفیف تا %37
فعلا معتبر
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

تخفیف دیجی کالا لوازم خانه و کاشانه

با استفاده از تخفیف دیجی کالا معرفی شده می توانید در خرید انواع لوازم خانه و کاشانه در دسته بندی محصولات بومی و محلی تا 37 درصد تخفیف دریافت کنید. این دسته بندی شامل دکوراتیو سنتی، لوازم آشپزخانه سنتی، ظروف سنتی، قالی و قالیچه، رومیزی، رانر و زیر بشقابی سنتی، خواب و حمام می شود که هم اکنون با تخفیف ویژه قابل خریداری است. استفاده از این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف دیجی کالا ندارد. برای استفاده از این تخفیف و مشاهده لیست محصولات روی گزینه «استفاده از پیشنهاد» کلیک کنید.

تخفیف دیجی کالا محصولات بومی و محلی
تخفیف تا %27
فعلا معتبر
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

تخفیف دیجی کالا محصولات بومی و محلی

با استفاده از تخفیف دیجی کالا معرفی شده می توانید در خرید انواع محصولات بومی و محلی تا 27 درصد تخفیف دریافت کنید. این دسته بندی شامل انواع لوازم خانه و کاشانه، پوشاک بومی و محلی، بازی و سرگرمی های بومی و محلی، مواد غذایی ارگانیک و عطاری می باشد که هم اکنون با تخفیف ویژه قابل خریداری است. استفاده از این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف دیجی کالا ندارد. برای استفاده از این تخفیف و مشاهده لیست محصولات روی گزینه «استفاده از پیشنهاد» کلیک کنید.

کد تخفیف جین وست و جوتی جینز بانی مد
300,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف جین وست و جوتی جینز بانی مد

با استفاده از کد تخفیف بانی مد معرفی شده می توانید در خرید محصولات منتخب برندهای جین وست و جوتی جینز از 300،000 تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام کاربران و بدون محدودیت قابل اعمال است. همچنین حداقل رقم خرید برای اعمال این کد 2 میلیون تومان می باشد. برای مشاهده لیست محصولات و استفاده از این کد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف» کلیک کنید.

تخفیف دیجی کالا لوازم سفر و کمپینگ
تخفیف تا %59
فعلا معتبر
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

تخفیف دیجی کالا لوازم سفر و کمپینگ

با استفاده از تخفیف دیجی کالا معرفی شده می توانید در خرید انواع لوازم سفر و کمپینگ تا 59 درصد تخفیف دریافت کنید. انواع لوازم کوه نوردی و صخره نوردی، لوازم ماهیگیری، لوازم سفر و لوازم کمپینگ در این طرح با تخفیف ویژه قابل خریداری است. استفاده از این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف دیجی کالا ندارد و تخفیف هر محصول بر روی قیمت آن لحاظ شده است. برای استفاده از این تخفیف و مشاهده لیست محصولات روی گزینه «استفاده از پیشنهاد» کلیک کنید.

نظرات کد تخفیف اسنپ اکسپرس

نویسنده

ایلیا زینعلی

فکر میکنم که برای کار خودم در دیوار خیلی خوب هست

نویسنده

مهمان محمد

این کد برای اولین سفارش و‌حداقل خرید ۱۰۰ هزار تومان هست، اگر این شرایطو در نظر بگیرید درسته و کار می‌کنه
من خودم استفاده کردم

نویسنده

دانیال

همش میزنه اشتباهه یا در تهران قابل استفاده نیست برای وقت خودتون ارزش قاعل نیستین برای مردوم حد عقل ارزش قاعل باشید دروغ ننویسید


اسنپ اکسپرس

فروشگاه اینترنتی اسنپ اکسپرس یکی از فروشگاه های آنلاین زیرمجموعه گروه اسنپ است که به طور تخصصی در حوزه فروش کالای سوپرمارکتی و تند مصرف فعالیت دارد. نوع فعالیت این فروشگاه به صورت فروش و ارسال بر اساس تقاضا است که در نوع خود شیوه جدید و متفاوتی از خرید سوپرمارکتی از فروشگاه های اطراف است. از جمله ویژگی های خرید از اسنپ اکسپرس می توان به ارسال فوری، هزینه ارسال رایگان، عدم محدودیت در انتخاب فروشگاه و... اشاره کرد.

خدمات اسنپ اکسپرس

در نگاه اول اسنپ اکسپرس نیز مانند هر فروشگاه اینترنتی دیگری، امکان سفارش گذاری آنلاین و دریافت در آدرس مورد نظر است. اما محصولات موجود در اسنپ اکسپرس از طریق فروشگاه ها و مغازه های اطراف محل سکونت شما تامین و ارسال می شود. این موضوع می تواند به کوتاه تر شدن زمان ارسال کمک کند. از این جهت، خدمات اسنپ اکسپرس بسیار به خدمات اسنپ فود شباهت دارد. اما یک تفاوت در استفاده از خدمات اسنپ اکسپرس وجود دارد، و آن هم امکان خرید محصولات مختلف از چندین فروشگاه است. بدین معنی که شما محصولات مورد نظر را به سبد خرید اضافه کرده و مامور ارسال کالا، تمامی سفارشات را از فروشگاه های مختلف جمع آوری و به صورت یکجا به شما تحویل می دهد.

چگونه همیشه از اسنپ اکسپرس تخفیف بگیریم؟

روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آن می توانید همواره از اسنپ اکسپرس تخفیف دریافت کنید. بدین ترتیب می توانید در هزینه های روزمره خود صرفه جویی کنید. اگرچه ممکن است روش های مختلفی وجود داشته باشد که در اختیار تمام کاربران نباشد، اما در ادامه روش هایی را معرفی می کنیم که توسط تمام کاربران می تواند مورد استفاده قرار بگیرد:

 1. استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس: طبیعتا اولین و بهترین روش دریافت تخفیف به هنگام خرید از اسنپ اکسپرس به شمار می رود. در این روش به راحتی می توانید در تمام خریدهای خود تخفیف دریافت کنید.
 2. استفاده از تخفیف نارنجی اسنپ اکسپرس: این روش هم می تواند به دریافت همیگشی تخفیف از اسنپ اکسپرس کمک کند. تخفیف نارنجی در تمام طول روز و برای محصولات مختلف قابل ارائه است که با استفاده از آن می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
 3. شرکت در جشنواره ها و پروموشن ها: اسنپ اکسپرس هم مانند اکثر فروشگاه های اینترنتی، در بازه های زمانی مختلف نسبت به برگزاری جشنواره ها و پروموشن ها اقدام می کند. در این طرح های معمولا امکان دریافت تخفیف با مقدار زیاد فراهم است.
نحوه خرید از اسنپ اکسپرس

ثبت سفارش در اسنپ اکسپرس بسیار ساده است. شما با مراجعه به سایت اسنپ اکسپرس با آدرس https://snapp.express/ و یا استفاده از سوپر اپلیکیشن اسنپ، می توانید نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. در ابتدا نیاز است آدرس خود را روی نقشه مشخص کنید، سپس می توانید به محصولاتی که در فروشگاه های اطراف شما در حال فروش هستند، دسترسی داشته باشید. با اضافه کردن محصولات به سبد خرید و سپس پرداخت آنلاین، سفارش برای شما ارسال می شود. در ویدیو زیر شرح کاملی از فرآیند ثبت سفارش و خرید ارائه شده است:

انواع کد تخفیف اسنپ اکسپرس

اسنپ اکسپرس فروشگاهی با تنوع محصولات مختلف است که تقریبا تمام دسته بندی های کالای سوپرمارکتی را پوشش میدهد. به همین دلیل هم تقاضا برای استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس بالا است. اما نکته قابل توجه این است که به دلیل وجود تنوع در کدهای مختلف تخفیف، نیاز است شناخت کافی از آنها داشته باشید تا بتوانید در هر لحظه مناسب ترین گزینه را برای استفاده انتخاب کنید. در جدول زیر انواع کد تخفیف اسنپ اکسپرس معرفی شده است:

نوع تخفیف توضیحات
کد تخفیف درصدی اسنپ اکسپرس این نوع از کد تخفیف به صورت درصدی از رقم سفارش شما محاسبه و کسر می شود.
کد تخفیف مبلغ ثابت اسنپ اکسپرس با استفاده از این تخفیف، مبلغ ثابتی از رقم سفارش شما کسر می شود. مانند کد تخفیف 50 هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف 40 هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف 15 هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف 12 هزار تومانی اسنپ اکسپرس، کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اسنپ اکسپرس و...
کد تخفیف ارسال رایگان اسنپ اکسپرس با این کد می توانید هزینه ارسال خود را تا 100 درصد کاهش دهید. در واقع این کد تخفیف، ارسال رایگان بوده و برای تمام کاربران قابل استفاده است. توجه داشته باشید که فعلا هزینه ارسال برای سفارش اول رایگان بوده و بعد از آن نیاز به پرداخت هزینه است.
کد تخفیف اسنپ اکسپرس سفارش اول با استفاده از این کد می توانید در اولین سفارش یا اولین خرید یا خرید اول خود از اسنپ اکسپرس، از تخفیف بهره مند شوید.
کد تخفیف اسنپ اکسپرس خرید غیر اول این کد شامل تخفیف برای خرید غیر اول یا به عبارتی سفارش دوم به بعد اسنپ اکسپرس است.
کد تخفیف بدون محدودیت اسنپ اکسپرس در برخی موارد کدهای تخفیف توسط اسنپ اکسپرس منتشر می شود که بدون محدودیت قابل استفاده هستند. شرایط استفاده از هر کد در صفحه توضیحات مربوط به آن ارائه شده است.
کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسالی کاربران این کد همانطور که از نامش نیز پیداست، توسط کاربران ارسال شده است. اسنپ اکسپرس در مواقع مختلف برای کاربران خود کد تخفیف راسال می کند که بعضا آن کاربر نیازی به کد ندارد. در این صورت این کدها توسط آفردیلی منتشر می شود.

دریافت جدیدترین کد تخفیف اسنپ اکسپرس

کد تخفیف اسنپ اکسپرس از تنوع زیادی برخوردار است. تمامی این کدها به صورت روزانه در سایت آفردیلی منتشر می شوند. کافی است به صفحه اسنپ اکسپرس در این سایت مراجعه کرده تا از جدیدترین کدهای تخفیف اسنپ اکسپرس آگاه شوید. البته ممکن است در برخی موارد، کد تخفیف توسط اسنپ اکسپرس به صورت مستقیم برای شما از طریق پیامک ارسال شود.

نحوه استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس

پس از اضافه کردن کالای مورد نیاز به سبد خرید خود، در مرحله نهایی کردن خرید و نمایش هزینه سفارش، بخشی تحت عنوان کد تخفیف وجود دارد. با وارد کردن کد تخفیف در این قسمت، رقم تخفیف از هزینه سفارش شما کسر شده و کد تخفیف اسنپ اکسپرس اعمال می شود.

بهترین کد تخفیف اسنپ اکسپرس

در بخش قبل در خصوص انواع کد تخفیف اسنپ اکسپرس توضیحاتی ارائه دادیم. تا به الان می دانیم که اسنپ اکسپرس کدهای تخفیف مختلفی دارد که هر یک برای هدف مشخصی منتشر شده اند. اما در ادامه قصد داریم بهترین کد تخفیف اسنپ اکسپرس را معرفی کنیم تا توسط اکثر کاربران مورد استفاده قرار بگیرد:

کد تخفیف نمونه کد تخفیف قابل استفاده برای
کد تخفیف 50 هزار تومانی اسنپ اکسپرس D4aLPNYVYX کاربران جدید
کد تخفیف اسنپ اکسپرس 15 هزار تومانی
D4aLPJHWB8 تمام کاربران
کد تخفیف دوم اسنپ اکسپرس
D4aLPMBWV1 تمام کاربران
کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۳۰ هزار تومانی
D4aLP66DQW تمام کاربران
کد تخفیف اسنپ اکسپرس ۱۴۰۱ غیر اول
FC97QVC7EY تمام کاربران
کد تخفیف اسنپ اکسپرس روزانه
D4aLPWTND8 تمام کاربران
کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسال رایگان
F9WDCRTHA تمام کاربران
کد تخفیف اپلیکیشن اسنپ اکسپرس
D4aLP3H1HB کاربران جدید
کد تخفیف غیر اول اسنپ اکسپرس
D4aLPLJMLP تمام کاربران

تخفیف اسنپ اکسپرس

اسنپ اکسپرس به عنوان یک فروشگاه اینترنتی، روزانه تخفیف های مختلفی را برای افزایش فروش خود ارائه می دهد. بخشی از این تخفیف ها بر روی مبلغ محصول اعمال شده است و نیازی به کد تخفیف یا هر چیز دیگری نیست. بدین صورت که با مراجعه به سایت اسنپ اکسپرس و مراجعه به دسته بندی مورد نظر، می توانید محصولات دارای تخفیف را خریداری کنید.

آیا کد تخفیف اسنپ اکسپرس روزانه است؟

کد تخفیف اکسپرس مانند هر کد تخفیف دیگری دارای زمان استفاده است و پس از مدتی منقضی می شوند. بنابراین بهترین گزینه استفاده از کد تخفیف روزانه اسنپ اکسپرس است که هر روز در آفردیلی منتشر می شوند. البته در صفحات توضیح هر کد وضعیت آن نیز مشخص شده است. بدین صورت که در صورت معتبر بودن از عبارت «فعلا معتبر» استفاده شده است و در غیر این صورت از عبارت «رو به انقضا» استفاده می شود. از آنجایی که ممکن است کدهای رو به انقضا نیز همچنان فعال باشند، پیشنهاد می کنیم آن ها را هم تست و بررسی بکنید.

نحوه استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسالی کاربران

قبل از اینکه به چگونگی استفاده از کد تخفیف ارسالی کاربران اسنپ اکسپرس بپردازیم، بهتر است درباره چیستی این نوع از کد تخفیف توضیحاتی ارائه بشود. اسنپ اکسپرس در بازه های زمانی مختلف ممکن است کدهای تخفیف مختلفی را برای کاربران خود ارسال کند. معمولا این کدها از طریق پیامک یا ایمیل ارسال می شود. اما ممکن است کاربران دریافت کننده کد، در آن لحظه نیازی به کد تخفیف نداشته باشند. بنابراین این کدها برای آفردیلی توسط کاربران ارسال می شود تا پس از انتشار، سایر کاربران امکان استفاده از آن ها را داشته باشند. بنابراین کد تخفیف ارسالی کاربران اسنپ اکسپرس به صورت روزانه جمع آوری و منتشر می شود. ضمن اینکه از نظر کارکرد و نحوه استفاده نیز تفاوتی با سایر کدهای تخفیف ندارد. تنها ممکن است رقم تخفیف و یا حداقل رقم سبد خرید متفاوت باشد.

تخفیف نارنجی اسنپ اکسپرس

به صورت روزانه تعدادی از محصولات در این فروشگاه انتخاب شده و تحت عنوان «تخفیف نارنجی» ارائه می شوند. فرصت استفاده از این تخفیف ها محدود است، بنابراین بهتر است هر روز به این سایت سر بزنید.

کد تخفیف دسته بندی محصولات اسنپ اکسپرس

اسنپ اکسپرس فروشگاه خرید کالای سوپرمارکتی از فروشگاه های اطراف است. به همین دلیل تنوع بالای محصولات در این فروشگاه به چشم می خورد. اگر شما هم قصد خرید با استفاده از کد تخفیف از این سایت را دارید نیاز است از محصولات و دسته بندی های قابل ارائه توسط این فروشگاه مطلع باشید. مهمترین دسته بندی های فروشگاه اسنپ اکسپرس موراد زیر را شامل می شود:

 • کد تخفیف خرید لبنیات و بستنی: شامل انواع پنیر، ماست، شیر، بستنی و فالوده، کرده، خامه، لبنیات گیاهی و کشک
 • کد تخفیف خرید تنقلات: شامل انواع چیپس و پفک، کیک و کلوچه، بیسکوییت، شکلات، پاستیل و مارشمالو، آجیل، ویفر، آدامس، آلوچه و لواشک، آبنبات و تافی
 • کد تخفیف خرید نوشیدنی: شامل انواع آبمیوه، ماو الشعیر، نوشابه، فرآورده های قهوه، نوشیدنی انرژی زا، چای، شربت، آب معدنی، دوغ، دمنوش، عرقیات
 • کد تخفیف خرید خواروبار و نان: شامل انواع اسپاگتی، روغن، حبوبات، آرد و غلات، نان، برنج، قند، شکر، نبات
 • کد تخفیف خرید میوه و سبزیجات: شامل انواع سبزی و صیفی جات، میوه
 • کد تخفیف خرید کنسرو و غذای آماده: شامل انواع کنسرو حبوبات، غذای آماده، کنسرو مرغ و ماهی، پاستا، نودل، سوپ، کمپوت میوه، فرآورده های مرغ منجمد، فرآورده های گوشت منجمد، مایع غذا، پنیر و خمیر پیتزا، کنسرو خورش
 • کد تخفیف خرید لوازم آرایشی و بهداشتی: شامل انواع شستشوی سر و بدن، بهداشت قاعدگی، دستمال و محصولات سلولوزی، بهداشت دهان ودندان، مراقبت از بدن، آرایش و مراقبت از مو، بهداشت و مراقبت خانواده، محصولات آرایشی، اصلاح سر و بدن، ضد تعریق و صابون
 • کد تخفیف خرید لوازم خانه و آشپزخانه: شامل انواع شستشوی لباس، شستشوی سطوح، شستشوی ظروف، لوازم یکبار مصرف، ملزومات خانه و آشپزخانه، دستکش و دستمال آشپزخانه، ظروف، لوازم پیک نیک، خوشبو کننده و بوگیر
 • کد تخفیف خرید چاشنی و افزودنی غذا: شامل انواع سس، ادویه، رب، شوری، سرکه، آبلیمو، آبغوره، ترشی، زعفران، سبزی خشک،
 • کد تخفیف خرید شیرینی و دسر: شامل انواع پودر ژله، کارامل، کاکایو، دسر و ژله آماده، مواد ولوازم کیک و شیرینی پزی، مربا، شکلات صبحانه، ارده و شیره، عسل، شیرینی
 • کد تخفیف خرید آجیل و خشکبار: شامل انواع خشکبار، آجیل مخلوط، خاکشیر، تخم شربتی، بادام
 • کد تخفیف خرید لوازم کودک و نوزاد: شامل انواع پوشک، محصولات حمام کودک، لوازم مراقبت از کودک، اسباب بازی و بازی فکری، مراقبت پوست و مو کودک، تغذیه و شیردهی
 • کد تخفیف خرید لوازم الکترونیکی و ابزار: شامل انواع لامپ و روشنایی، ابزارآلات، لوازم خودرو
 • کد تخفیف خرید دخانیات: شامل انواع تنباکو
 • کد تخفیف خرید پروتئین و تخم مرغ: شامل انواع سوسیس و کالباس، تخم مرغ و بلدرچین، ماهی و فرآورده های دریایی، گوشت سفید
 • کد تخفیف خرید لوازم اداری و نوشت افزار: شامل انواع نوشت افزار، لوازم اداری و لوازم تحریر
 • کد تخفیف خرید ملزومات و لوازم حیوانات خانگی: شامل انواع محصولات بهداشتی و حیوانات
تفاوت فروشگاه اسنپ اکسپرس با سایر فروشگاه های اینترنتی

علاوه بر موضوع تامین کالا که در اسنپ اکسپرس، سفارش ها از فروشگاه های اطراف تامین و ارسال می شود (مانند فروشگاه دیجی کالا جت)، امکان خرید از فروشگاه های مختلف در یک سفارش نیز در اسنپ اکسپرس وجود دارد. که این ویژگی بسیار می تواند برای کاربران مفید باشد.

تفاوت اسنپ اکسپرس با اسنپ مارکت

هر دو این فروشگاه ها امکان خرید و ثبت سفارش کالای تند مصرف و سایر محصولات را دارا هستند، با این تفاوت که اسنپ اکسپرس سفارش ها را از فروشگاه های اطراف ارسال می کند اما در اسنپ مارکت سفارش شما از طریق هایپر استارهای نزدیک به شما ارسال می شود. البته در اسنپ مارکت زمان ارسال ممکن است کمی طولانی تر هم باشد. اما تنوع محصولای بالاتری در دسترس کاربران قرار دارد که می توانند در قالب یک سفارش، از گروه محصولات مختلف خرید خود را انجام بدهند. باید توجه داشته باشید که کد تخفیف اسنپ اکسپرس و کد تخفیف اسنپ مارکت به صورت مجزا از یک دیگر قابل استفاده هستند و ارتباطی با هم ندارند.

زمان ارسال اسنپ اکسپرس

اصلی ترین ویژگی فروشگاه اسنپ اکسپرس ارسال سریع کالا و سفارش است. به همین دلیل این فروشگاه سعی دارد تا در سریع ترین زمان ممکن سفارشات را ارسال کند. در حال حاضر از 20 دقیقه تا یک ساعت ممکن است ارسال سفارش شما طول بکشد که بسته به کالا و سبد خرید شما این زمان متغییر است.

هزینه ارسال اسنپ اکسپرس

یکی از مشکلات فروشگاه های اینترنتی که کاربران از آن شاکی هستند، هزینه ارسال است. این هزینه شامل هزینه بسته بندی و هزینه پیک برای تحویل سفارش به آدرس کاربران است. اگرچه می توان با استفاده از کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسال رایگان همواره استفاده کرد، اما در حال حاضر هزینه ارسال این فروشگاه برای تمامی کاربران رایگان است. ممکن است در آینده این هزینه تغییر کرده و با توجه به دوری فاصله فروشگاه تا محل مورد نظر، هزینه متفاوتی محاسبه و دریافت شود.

کد تخفیف ارسال رایگان اسنپ اکسپرس

این کد همانطور که از نامش نیز پیداست، هزینه ارسال را برای کاربران به صورت 100 درصد رایگان محاسبه می کند. به همین دلیل این کد جز پرطرفدارترین کدهای تخفیف اسنپ اکسپرس به شمار می رود. توجه داشته باشید که در حال حاضر هزینه ارسال در اسنپ اکسپرس رایگان است. اما در صورت افزایش هزینه نیز می توانید از کد تخفیف ارسال رایگان اسنپ اکسپرس استفاده کنید.

کد تخفیف اسمارت

اسنپ اکسپرس به عنوان یکی از بزرگترین سامانه های فروش کالای سوپرمارکتی، در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات، فروشگاه هایی ایجاد کرده تحت عنوان «اسمارت». این فروشگاه ها به طور مستقیم زیر نظر اسنپ اکسپرس فعالیت دارند و با خرید از این فروشگاه ها کالا به صورت مستقیم برای شما ارسال می شود. حال در صورت داشتن کد تخفیف اسمارت، می توانید با هزینه کمتر سفارش خود را ثبت کنید.

نحوه عملکرد اسنپ اکسپرس

اسنپ اکسپرس یک تفاوت اصلی با سایر فروشگاه های اینترنتی دارد. در این مدل از کسب و کار سفارش شما از طریق فروشگاه های اطراف تامین و برای شما ارسال می شود. این موضوع می تواند به ارسال سریع تر و کاهش هزینه ها کمک کند. به همین دلیل تعداد کاربران اسنپ اکسپرس روز به روز افزایش پیدا می کند.

نحوه و شرایط مرجوع کردن کالا در اسنپ اکسپرس

به طور کلی امکان مرجوع کردن سفارش های کالای فاسد شدنی و خوراکی وجود ندارد. بنابراین در صورت انصراف از خرید، بهتر است قبل از ارسال و دریافت سفارش، از طریق تماس با شماره تلفن 96621420 سفارش خود را کنسل کنید. اما در صورت دریافت سفارش، تنها در صورتی که عدم انطباق اطلاعات محصول با سایت، گذشتن تاریخ انقضای محصول خریداری شده، مخدوش شدن قیمت محصول و... وجود داشته باشد می توانید آن را مرجوع کنید.

دانلود اسنپ اکسپرس

اسنپ اکسپرس در حال حاضر برای گوشی های اندرویدی قابل دانلود و نصب است. اگر سوپر اپلیکیشن اسنپ را روی گوشی خود نصب دارید که از همان می تواند برای استفاده از اسنپ اکسپرس هم استفاده کنید. در صورتی که قصد دارید به صورت جداگانه از اپلیکیشن اسنپ اکسپرس استفاده کنید، می توانید آن را با مراجعه به صفحه دانلود اسنپ اکسپرس در بازار روی گوشی خود نصب کنید. در این صفحه امکان دانلود اسنپ اکسپرس با لینک مستقیم برای شما وجود خواهد داشت.

خرید اقساطی یا اعتباری از اسنپ اکسپرس

در صورتی که قصد خرید اعتباری یا اقساطی از اسنپ اکسپرس را دارید، کافی است پس از ورود به حساب کاربری و در مرحله بازبینی سبد خرید، شیوه پرداخت را انتخاب کنید. در صورتی که واجد شرایط خرید اعتباری باشید، این گزینه برای شما نمایان خواهد شد و با انتخاب این گزینه می توانید بدون پرداخت هزینه، سفارش خود را دریافت کنید. بعد از آن می توانید تا یک ماه بعد هزینه را پرداخت کرده و مجددا اعتبار خرید اقساطی دریافت کنید.

نحوه ثبت نام به عنوان فروشگاه در اسنپ اکسپرس

تمامی صاحبان کسب و کار و یا فروشگاه ها می توانند به رایگان در اسنپ اکسپرس ثبت نام کرده و از مزایای آن از جمله دسترسی به بازار بزرگتر، ارسال با پیک اسنپ اکسپرس، مدیریت فروش و دیده شدن بیشتر بهره مند شوند. ثبت نام در اسنپ اکسپرس بسیار ساده است. کافی است با مراجعه به صفحه ثبت نام فروشندگان و تکمیل فرم، منتظر تماس کارشناسان اسنپ اکسپرس باشید. پس از تماس و امضای قرارداد می توانید فعالیت خود را آغاز کنید.

شهرهای فعالیت اسنپ اکسپرس

تقریبا می توان گفت اسنپ اکسپرس در اکثر شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، یزد، قم، سمنان، همدان، ساری و... فعالیت دارد. کافی است پس از وارد شدن به این سایت، موقعیت مکانی خود را وارد کنید تا بتوانید به فروشگاه های اطرفا خود دسترسی داشته باشید.

شماره تلفن پشتیبانی اسنپ اکسپرس

برای تماس با پشتیبانی اسنپ اکسپرس، می توانید از شماره های زیر استفاده کنید. همچنین در صورتی که از اسنپ اکسپرس شکایت دارید می توانید در مرحله اول مشکل خود را با پشتیبانی درمیان گذشته و در صورت عدم رفع مشکل، به سامانه اتحادیه کسب و کارهای مجازی مراجعه کنید.

شماره تماس پشتیبانی مشتریان: ۰۲۱۹۶۶۲۱۴۲۰

شماره تماس پشتیبانی از سوپرمارکت‌ها: ۰۲۱۹۶۶۲۱۴۲۱

سوالات متداول اسنپ اکسپرس چیست؟

اسنپ اکسپرس فروشگاه اینترنتی کالای سوپرمارکتی از فروشگاه های اطراف است. با استفاده از خدمات این سامانه می توانید خرید خود را از چندین فروشگاه انجام داده و سفارش خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنید.

از کجا می توان کد تخفیف اسنپ اکسپرس دریافت کرد؟

در صورتی که در این فروشگاه ثبت نام کرده باشید، در بازه های زمانی مختلف، کد تخفیف از طریق پیامک برای شما ارسال می شود. همچنین با مراجعه به سایت های کد تخفیف مانند آفردیلی نیز می توانید به جدیدترین کد تخفیف اسنپ اکسپرس دسترسی داشته باشید.

دلیل اعمال نشده کد تخفیف اسنپ اکسپرس چیست؟

مهمترین دلیل این موضوع اتمام تاریخ انقضای آن کد تخفیف است. همچنین ممکن است شرایطی که کد تخفیف برای اعمال دارد، مانند حداقل رقم خرید، دسته بندی کالای خریداری شده، خرید اول و غیر اول و... را رعایت نکرده باشید.