کد تخفیف اکالا

کد تخفیف اکالا چیست؟ از کجا می‌توانم به جدیدترین کدهای تخفیف اکالا به صورت رایگان دسترسی داشته باشم؟ کد تخفیف افق کوروش چیست؟ برای دستیابی به کد تخفیف افق کوروش و هایپر فامیلی به کجا مراجعه کنم؟ کد تخفیف اکالا امروز در کدام سایت منتشر می‌شود؟ اینها مواردی است که ذهن بسیاری از کاربران خرید ایرنترنتی را به خود مشغول کرده است. فروشگاه‌های آنلاین خرید کالای سوپرمارکتی این روزها مورد استفاده بسیاری از کاربران قرار می‌گیرد. اما موضوعی که می‌تواند به خرید ارزان تر کمک کند، خرید با تخفیف از این فروشگاه‌ها مانند اکالا، افق کوروش، هایپر فامیلی و دیجی کالا است.

معمولاً اقلام سوپرمارکتی نیاز روز هر خانواده است که به صورت دوره‌ای باید خریداری شوند، بنابراین چه چیزی بهتر از اینکه بتوانید خرید خود را با تخفیف ویژه خریداری کنید. با استفاده از کد تخفیف اکالا شما می‌توانید از تخفیف بیشتری در خرید محصولات مورد نیاز خود بهره مند شوید. مانند کد تخفیف اکالا امروز، کد تخفیف اکالا هایپر فامیلی، کد تخفیف اکالا افق کوروش، کد تخفیف اکالا جدید، کد تخفیف اکالا روزانه، کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اکالا، کد تخفیف اکالا برای اولین خرید، کد تخفیف بدون محدودیت اکالا و... کافی است قبل از خرید به سایت آفردیلی مراجعه کنید تا به صورت رایگان به تمامی کدهای تخفیف اکالا برای امروز دسترسی داشته باشید.

کد تخفیف اکالا
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 40 هزار تومان تخفیف در اولین خرید خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه خرید از فروشگاه اکالا (امارکت) بوده برای فروشگاه های افق کوروش و هایپرفامیلی نیست. همچنین این کد ویژه سفارش های بالاتر از 350 هزار تومان می باشد. برای استفاده از کد تخفیف اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف افق کوروش
60,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف افق کوروش

با استفاده از کد تخفیف افق کوروش معرفی شده می توانید از 60 هزار تومان تخفیف در تمامی خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خرید اول خرید غیر اول قابل استفاده است. همچنین حداقل خرید برای اعمال این کد 350 هزار تومان بوده و برای خرید کالای تنظیم بازار مانند روغن، برنج و... قابل اعمال نیست. برای استفاده از کد تخفیف افق کوروش روی گزینه «استفاده از کد تخفیف افق کوروش» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا ۱۰۰ هزار تومانی
100,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا ۱۰۰ هزار تومانی

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 100 هزار تومان تخفیف در خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. اینکد بدون محدودیت بوده و برای تمام کاربران قابل استفاده است. حداقل خرید برای اعمال این کد 600 هزار تومان بوده و برای اکالا بیزنس قابل استفاده نیست. برای استفاده از کد تخفیف اکالا ۱۰۰ هزار تومانی روی گزینه «استفاده ا ز کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف بدون محدودیت اکالا
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف بدون محدودیت اکالا

کد تخفیف اکالا معرفی شده امکان بهره مندی از 40 هزار تومان تخفیف را بدون محدودیت برای تمام کاربران را مهیا می سازد. کافی است پس از تکمیل سبد خرید و در مرحله پرداخت، کد تخفیف را در قسمت مشخص شده وارد نمایید. حداقل خرید برای اعمال این کد نیز 350 هزار تومان می باشد. برای استفاده از کد تخفیف بدون محدودیت اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا ۱۴۰۱
100,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا ۱۴۰۱

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 100 هزار تومان تخفیف در تمامی خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف برای خریدهای اول و غیر اول قابل اعمال بوده و حداقل سبد خرید بریا اعمال آن نیز 600 هزار تومان می باشد. این کد جدیدترین کد تخفیف اکالا در سال 1401 است. برای استفاده از کد تخفیف اکالا ۱۴۰۱ روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اکالا
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 50 هزار تومان تخفیف در خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت بوده و برای تمامی کاربران قابل استفاده است. حداقل خرید برای اعمال این کد 200 هزار تومان بوده و تنها بر روی محصولات فروشگاه های اکالا یا امارکت و افق کوروش قابل اعمال است. برای استفاده از کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اکالا روی گزینه «استفاده ا ز کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

دریافت کد تخفیف اکالا
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

دریافت کد تخفیف اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 40 هزار تومان تخفیف در تمامی خریدهای خود بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه سفارش های بالاتر از 350 هزار تومان بوده و بر روی فروشگاه اکالا (امارکت) قابل اعمال است. برای دریافت کد تخفیف اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

هک کد تخفیف اکالا
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

هک کد تخفیف اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20 هزار تومان تخفیف در خریدهای بالاتر از 100 هزار تومان بهره مندش وید. این کد تخفیف ویژه کاربرانی است که قصد دارند اولین خرید خود را از این فروشگاه ثبت کنند. برای استفاده از هک کد تخفیف اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا اولین خرید
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا اولین خرید

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20 هزار تومان تخفیف در اولین خرید خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول بوده و بر روی سفارش های بالاتر از 100 هزار تومان اعمال می شود. برای استفاده از کد تخفیف اکالا اولین خرید روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا 25 هزار تومانی
25,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا 25 هزار تومانی

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 25 هزار تومان تخفیف در خریدهای بالاتر از 120 هزار تومان بهره مند شوید. این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول بوده و تنها بر روی اولی سفارش قابل اعمال است. برای استفاده از کد تخفیف اکالا 25 هزار تومانی روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

اولین کد تخفیف اکالا
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

اولین کد تخفیف اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20 هزار تومان تخفیف به عنوان اولین کد تخفیف بهره مند شوید. کافی است به فروشگاه اکالا مراجعه کرده و محصولات مورد نظر را به سبد خرید خود اضافه کنید. سپس در مرحله پرداخت می توانید کد تخفیف معرفی شده را وارد نمایید. برای استفاده از اولین کد تخفیف اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

دریافت کد تخفیف اکالا خرید اول
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

دریافت کد تخفیف اکالا خرید اول

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید در خرید اول خود از 20 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف تنها برای اولین سفارش قابل اعمال بوده و حداقل خرید برای اعمال آن نیز 100 هزار تومان می باشد. برای استفاده از کد تخفیف اکالا خرید اول روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا ارسالی کاربران
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا ارسالی کاربران

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20 هزار تومان تخفیف در خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف توسط کاربران ارسال شده است. شما هم می توانید از قسمت تماس با ما کدهای تخفیف اکالا را برای ما ارسال کنید تا در سایت منتشر شود. برای استفاده از کد تخفیف اکالا ارسالی کاربران روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا امروز
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا امروز

کد تخفیف اکالا امروز معرفی شده امکان استفاده از 20 هزار تومان تخفیف در خرید از این فروشگاه را فراهم می کند. این کد تخفیف برای تمامی کاربران قابل استفاده می باشد. همچنین توجه داشته باشید که فروشگاه بر روی اکالا یا افق کوروش تنظیم شده باشد تا بتوانید از این کد تخفیف استفاده کنید. تمامی کدهای اتخفیف اکالا به صورت روزانه در سایت افردیلی منتشر شده و قابل استفاده می باشد. برای استفاده از کد تخفیف اکالا امروز روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 35 درصدی اکالا
تخفیف تا %35
فعلا معتبر
پیشنهاد تخفیف‌دار
همه کاربران

کد تخفیف 35 درصدی اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید تا 35 درصد تخفیف در خرید انواع محصولات بهداشت و خانه برخوردار شوید. استفاده از این پیشنهاد نیازی به کد تخفیفی نداشته و می توانید با مراجعه به لینک معرفی شده به لیست محصولات دسترسی داشته باشید. برای استفاده از کد تخفیف 35 درصدی اکالا روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف امارکت
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف امارکت

با استفاده از کد تخفیف امارکت معرفی شده می توانید از 40 هزار تومان تخفیف در خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف بر روی خریدهای بالاتر از 300 هزار تومان قابل اعمال است. توجه داشته باشید که امارکت همان اکالا است که طی چند ماه گذتشه نام خود را تغییر داده است. بنابراین تمامی کدهای تخفیف اکالا قابل اعمال برای امارکت هم هستند. برای استفاده از کد تخفیف امارکت روی گزینه «استفاده از کد تخفیف امارکت» کلیک کنید.

کد تخفیف 10 هزار تومانی اکالا
10,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 10 هزار تومانی اکالا

کد تخفیف اکالا - کد معرفی شده امکان استفاده از 10،000 تومان تخفیف در فروشگاه اینترنتی اکالا را دارد. لازم به ذکر است این کد برای سفارش های بالاتر از 50،000 تومان قابل استفاده بوده و مختص محصولات فروشگاه افق کورو می باشد. اکالا یکی از فروشگاه های اینترنتی کالای سوپرمارکتی است که طیف وسعی از مواد غذایی را به فروش می رساند. این سایت به عنوان زیرمجموعه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش فعالیت می کند.

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا در رشت
30,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا در رشت

با استفاده از کد تخفیف معرفی شده می توانید از 30،000 تومان تخفیف در اولین خرید خود از فروشگاه اینترنتی اکالا در شهر رشت بهره مند شوید.

کد تخفیف 70 هزار تومانی اولین خرید اکالا
70,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 70 هزار تومانی اولین خرید اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 70،000 تومان تخفیف در خریدهای خود از اکالا بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه سفارش های بالاتر از 500،000 تومان می باشد. همچنین برای استفاده از این کد تخفیف نیاز است پس از استفاده از کد تخفیف اکالا، فروشگاه افق کوروش را انتخاب نمایید. چراکه این کد تنها بر روی محصولات افق کوروش قابل اعمال بوده و برای محصولات اکالا و هایپر فامیلی قابل استفاده نیست. همچنین توجه داشته باشید که برای خرید کالای تنظیم بازار مانند روغن و برنج هندی نمی توانید از این کد استفاده کنید.برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 20 هزار تومانی فروشگاه هایپر فامیلی اکالا
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 20 هزار تومانی فروشگاه هایپر فامیلی اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20،000 تومان تخفیف در خرید کلیه محصولات فروشگاه هایپر فامیلی در اکالا بهره مند شوید. این کد برای خریدهای بالاتر از 250،000 تومان قابل استفاده می باشد. همچنین این کد برای محصولات فروشگاه های افق کوروش و اکالا و همچنین کالاهای تنظیم بازار مانند روغن و برنج هندی نیز قابل استفاده نخواهد بود. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا
30,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 30،000 تومان تخفیف در خریدهای بالاتر از 200،000 تومان در فروشگاه اکالا بهره مند شوید. اکالا بزرگترین فروشگاه اینترنتی کالای سوپرمارکتی در ایران می باشد. همچنین فروشگاه های فیزیکی افق کورش در سراسر کشور نیز متعلق به سایت اکالا است. توجه داشته باشید که این کد تخفیف ویژه خرید کالا از فروشگاه افق کوروش بوده و بر روی محصولات فروشگاه های اکالا و هایپر فامیلی قابل اعمال نیست. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید افق کوروش
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید افق کوروش

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 40،000 تومان تخفیف در اواین خرید افق کوروش بهره مند شوید. همان طور که اشاره شد این کد تخفیف ویژه خرید از فروشگاه افق کوروش بوده و حداقل خرید برای استفاده از این کد 300،000 تومان می باشد. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 25 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید
25,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 25 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 25،000 تومان تخفیف در اولین سفارش بالای 80،000 تومان خود از فروشگاه اینترنتی اکالا بهره مند شوید.

کد تخفیف 20 هزار تومانی اکالا ویژه خرید از فروشگاه افق کوروش
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 20 هزار تومانی اکالا ویژه خرید از فروشگاه افق کوروش

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20،000 تومان تخفیف در خرید کالای سوپرمارکتی از فروشگاه اینترنتی اکالا بهره مند شوید. لازم به ذکر است این کد تخفیف تنها بر روی محصولات فروشگاه افق کوروش و خریدهای بالاتر از 250،000 تومان قابل استفاده می باشد. اکالا مجموعه ای از سه فروشگاه افق کوروش، هایپر فامیلی و اکالا می باشد. در این سایت می توانید کالای مورد نیاز خود را از نزدیک ترین شعبه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش یا هایپر فامیلی به صورت آنلاین سفارش داده و درب منرل تحویل بگیرید. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 30 هزار تومانی افق کوروش اکالا
30,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 30 هزار تومانی افق کوروش اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 30،000 تومان تخفیف در خرید از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد ویژه سفارش های بالاتر از 200،000 تومان بوده و تنها بر روی محصولات سوپرمارکتی افق کوروش قابل اعمال خواهد بود. بنابراین پس از انتخاب آدرس مورد نظر، از بین فروشگاه های موجود، فروشگاه افق کوروش را انتخاب نمایید. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 17 هزار تومانی اکالا
17,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 17 هزار تومانی اکالا

با استفاده از کد تخفیف معرفی شده می توانید از 17،000 تومان تخفیف در خرید از فروشگاه اینترنتی اکالا بهره مند شوید. این کد ویژه سفارش های بالاتر از 50،000 تومان بوده و همچنین تنها بر روی محصولات فروشگاه های افق کوروش قابل استفاده می باشد. امکان تعیین فروشگاه، در بدو استفاده از کد تخفیف وجود دارد.

کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا
40,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 40،000 تومان تخفیف بدون محدودیت خرید از این فروشگاه اینترنتی بهره مند شوید. این کد تخفیف ویژه سفارش های بالاتر از 370،000 تومان بوده و تنها بر روی محصولات اکالا قابل اعمال می باشد. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 20 هزار تومانی اکالا ویژه خرید از هایپر فمیلی
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 20 هزار تومانی اکالا ویژه خرید از هایپر فمیلی

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 20،000 تومان تخفیف در خریدهای بالاتر از 100،000 تومان در فروشگاه اینترنتی اکالا بهره مند شوید. این کد ویژه کالاهای فروشگاه هایپر فمیلی بوده و برای فروشگاه های افق کوروش، اکالا و باغ میوه ایرانی قابل استفاده نیست. همچنین کالاهای تنظیم بازار مانند برندج، روغن و... با این کد قابل خریداری نیستند. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 100 هزار تومانی اکالا ویژه تمام کاربران
100,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 100 هزار تومانی اکالا ویژه تمام کاربران

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 100،000 تومان تخفیف در خریدهای خود از این فروشگاه بهره مند شوید. این کد تخفیف برای تمام کاربران قابل استفاده است و بر روی سفارش های بالاتر از 550،000 تومان قابل اعمال است. همچنین برای نیاز است به هنگام خرید فروشگاه را بر روی افق کوروش قرار دهید. ضمن اینکه این کد برای برخی کالا مانند روغن و برنج هندی قابل اعمال نیست. برای استفاده از این پیشنهاد روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف اکالا بدون محدودیت خرید اول
50,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف اکالا بدون محدودیت خرید اول

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 50،000 تومان تخفیف اولین خرید بدون محدودیت اکالا بهره مند شود. کافی است پس از تکمیل سفارش و سبد خرید خود، کد تخفیف را در محل مشخص شده قبل از پرداخت وارد نمایید. لازم به ذکر است این کد ویژه سفارش های بالاتر از 150،000 تومان می باشد. همچنین نیاز است در هنگام خرید، فروشگاه را بر روی افق کوروش تنظیم نمایید. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید
30,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 30 هزار تومانی اکالا ویژه اولین خرید

با استفاده از کد تخفیف اکالا معرفی شده می توانید از 30،000 تومان تخفیف در اولین سفارش بالای 200،000 تومان در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، کرمان، رشت، کرمانشاه و سمنان بهره مند شوید. لازم به ذکر است این کد تخفیف ویژه فروشگاه افق کوروش می باشد. برای استفاده از این کد تخفیف روی گزینه «استفاده از کد تخفیف اکالا» کلیک کنید.

کد تخفیف 20 هزار تومانی خرید گوشت و مرغ اکالا
20,000 تومان
فعلا معتبر
کد تخفیف
همه کاربران

کد تخفیف 20 هزار تومانی خرید گوشت و مرغ اکالا

با استفاده از کد تخفیف معرفی شده می توانید از 20،000 تومان تخفیف در خرید کالای مرغ و گوشت از فروشگاه اینترنتی اکالا بهره مند شوید. لازم به ذکر است این کد تخفیف ویژه سبدهای خرید بیشتر از 100،000 تومان بوده و همچنین قابل استفاده در محصولات فروشگاه افق کوروش و هایپرمی نمی باشد. فروشگاه اینترنتی اکلا در حال حاضر اجناس و کالاهای دو فروشگاه افق کوروش و هایپرمی را به فروش می رساند. در کنار موارد ذکر شده این فروشگاه کالاهای مربوط به خود برند اکالا را نیز به فروش می رساند. همین موضوع سبب شده تا علاوه بر افزایش تنوع و گستردگی کالاهای سوپر مارکتی، تخفیف بیشتر و زمان ارسال کوتاه تر محقق شود.

اکالا

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، در سال ۸۸ با هدف ارائه کالای تند مصرف (کالای اساسی و خوار و بار) آغاز به فعالیت نموده است. در این فروشگاه که در تمامی شهرهای کشور بیش از ۲۰۰۰ شعبه دارد، محصولات قابل ارائه به همراه تخفیف همیشگی در حال ارائه است. کافی است به نزدیک‌ترین شعبه محل اقامت خود مراجعه کرده و به طیف وسیعی از اقلام سوپرمارکتی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است عمده کالای ارائه شده در این فروشگاه، از برندهای معتبر داخلی تامین می‌شود.

با گسترش دسترسی به اینترنت و همچنین افزایش فروشگاه‌های آنلاین، امکان خرید و ثبت سفارش کالای مورد نظر به صورت اینترنتی نیز به امری بدیهی تبدیل شده است. در همین راستا فروشگاه اینترنتی اکالا با هدف تسهیل فرآیند خرید اقلام سوپرمارکتی ایجاد شده است. اکالا که یکی از زیرمجموعه‌های فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش است، نسبت به ارائه محصولات این فروشگاه بربستر اینترنت اقدام می‌کند. البته این فروشگاه اینترنتی علاوه بر محصولات فروشگاه افق کوروش، محصولات فروشگاه‌های هایپر فامیلی را نیز ارائه می‌دهد. کافی است به هنگام ورود به اکالا، فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

دریافت کد تخفیف اکالا برای امروز

کد تخفیف اکالا به صورت روزانه توسط آفردیلی جمع آوری و منتشر می‌شود. برای استفاده از خدمات اکالا مانند هر فروشگاه اینترنتی دیگری، در صورتی که کد تخفیف مربوط به آن فروشگاه را داشته باشید، می‌توانید از خرید با تخفیف خود لذت ببرید. کدهای تخفیف اکالا در بازه‌های زمانی و جشنواره‌های مختلف ارائه می‌شود. شما می‌توانید با مراجعه به سایت آفردیلی، به صورت روزانه از آخرین کدهای تخفیف اکالا مطلع شوید. با کد تخفیف اکالا می‌توانید همواره از خرید ارزان‌تر لذت ببرید. توجه داشته باشید که ممکن است زمان استفاده از کد تخفیف اکالا به پایان رسیده باشد، به همین جهت به صورت روزانه سایت آفردیلی را بررسی نمایید.

کد تخفیف اکالا هایپر فامیلی

کد تخفیف اکالا هایپر فامیلی هم مانند کد تخفیف اکالا عمل می‌کند. با این تفاوت که کد تخفیف هایپر فامیلی، تنها بر روی محصولات این فروشگاه قابل استفاده است. برای این منظور کافی است پس از ورود به سایت اکالا، از قسمت بالای سایت فروشگاه هایپر فامیلی را انتخاب کنید. در این صورت کلیه محصولات نمایش داده شده ویژه فروشگاه هایپر فامیلی خواهد بود. لذا برای استفاده از کد تخفیف اکالا هایپر فامیلی مشکلی وجود نخواهد داشت. فروشگاه هایپر فامیلی یکی از زیرمجموعه‌های فروشگاه افق کوروش و اکالا است که به طور مشتکر در یک سایت، امکان سفارش اینترنتی محصولات وجود دارد.

کد تخفیف اکالا افق کوروش

همانطور که اشاره شد کد تخفیف اکالا افق کوروش یک تفاوت جزئی با کد تخفیف اکالا دارد. برای نمایش اقلام موجود در فروشگاه افق کوروش، کافی است بعد از ورود به سایت اکالا، این فروشگاه را انتخاب کنید. در این صورت می‌توانید از کد تخفیف افق کوروش که به عنوان زیرمجموعه سایت اصلی اکالا فعالیت می‌کند، استفاده نمایید. توجه داشته باشید که به صورت کلی کالای موجود در هر دو فروشگاه اکالا و افق کوروش در حوزه سوپرمارکت است. اما به جهت تفکیک بهتر و ارائه خدمات سریع‌تر، این فروشگاه‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند.

کد تخفیف اکالا برای اولین خرید

کد تخفیف اکالا برای اولین خرید همانطور که از نامش پیداست، برای ثبت اولین سفارش است. اکالا برای جذب مشتریان جدید و ترغیب ایشان به خرید اینترنتی، کدهای تخفیف اولین خرید منتشر می‌کند. برای استفاده از این کد کافی است به عنوان مشتری جدید در سایت اکالا ثبت نام کنید و پس از تکمیل خرید، کد تخفیف اکالا را در قسمت مربوطه وارد نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است برای استفاه از کد تخفیف اکالا برای خرید اول محدودیت رقم خرید وجود داشته باشد. بدین صورت که مثلا برای اعمال تخفیف، نیاز است حداقل خرید شما 200،000 تومان یا هر عدد دیگری باشد. بنابراین به هنگام استفاده از کد تخفیف اکالا، به توضیحات ارائه شده در خصوص شرایط و نحوه استفاده توجه داشته باشید.

کد تخفیف اکالا روزانه

با توجه به گستردگی محصولات و همچنین وجود فروشگاه‌های مختلف، ممکن است مدت زمان استفاده از کدهای تخفیف اکالا محدود باشد. بنابراین برای خرید با تخفیفف، نیازمند کد تخفیف اکالا روزانه هستید. لذا برای آگاهی از جدیدترین کدهای تخفیف اکالا، به صورت روزانه به سایت آفردیلی مراجعه کنید. در این صفحه کدهای تخفیف روز اکالا جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کد تخفیف امارکت

کد تخفیف امارکت در واقع همان کد تخفیف اکالا است. این برند طی ماه های اخیر نسبت به تغییر نام خود از اکالا به امارکت اقدام کرده اما همچنان کلیه کدهای تخفیف اکالا، برای امارکت هم قابل اعمال است. به همنی دلیل تفاوتی میان این دو برند وجود ندارد و در صورت داشتن کد تخفیف امارکت نیز می توانید در تمامی خریدهای خود از اکالا از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که ممکن است در آینده شرایط استفاده از کد تخفیف امارکت و اکالا تغییر کند که از طریق سایت آفردیلی این موضوع به اطلاع کاربران خواهد رسید.

انواع کد تخفیف اکالا

کد تخفیف اکلا به طور معمول دو حالت را شامل می‌شود. نوع اول کد تخفیف با مقدار ثابت است. بدین صورت که با استفاده از آن کد تخفیف، میزان مشخصی از سبد خرید شما کسر می‌شود. مانند کد تخفیف 50 هزار تومانی اکالا. حالت بعدی به صورت درصدی است که با توجه به رقم خرید شما متغییر است. مانند کد تخفیف 20 درصدی اکالا. البته باید توجه داشته باشید کدهای تخفیف درصدی هم دارای سقف مشخصی برای خرید هستند که اگر رقم تخفیف بیشتر از آن شود، تخفیف قابل اعمال معادل سقف کد تخفیف محاسبه خواهد داشت. همچنین در بیشتر موراد نیز کلیه کدهای تخفیف اکالا، دارای حداقل خرید برای استفاده هستند.

نحوه استفاده از کد تخفیف اکالا

پس از اضافه کردن کالای مورد نیاز به سبد خرید و تکمیل فرآیند، در صفحه انتخاب شیوه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت اینترنتی، کد تخفیف خود را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید. دقت کنید که کدهای تخفیف روی کالاهای تنظیم بازار قابل اعمال نیستند. کالاهای تنظیم بازار مواردی مانند برنج و روغن را شامل می‌شوند. در صفحه هر کد تخفیف، توضیحات و شرایط نحوه استفاده از کد تخفیف اکالا درج شده است.

دسته بندی های محصولات اکالا

در این فرشگاه، طیف وسیعی از محصولات تند مصرف قابل ارائه است. از جمله محصولات اکالا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مواد غذایی شامل انواع لبنیات، آجیل و خشکبار، پروتئینی، غذای آماده و کنسرویجات، شیرینی و تنقلات، چاشنی و ادویه
  • نوشیدنی و دمنوش ها شامل انواع نوشیدنی های گرم و سرد
  • خواروبار شامل انواع روغن، قند، شکر و نبات، ماکارونی و رشته، برنج، حبوبات
  • میوه و سبزیجات شامل انواع میوه و سبزی نظیر صیفی جات و میوه منجمد
  • آرایشی و بهداشتی شامل انواع بهداشت خانگی، بهداشت فردی و آرایشی
  • مادر و کودک شامل انواع لوازم بازی و سرگرمی، غذا و نوشیدنی کودک، بهداشت مادر، بهداشت و مراقبت کودک، ملزومات کودک
  • ابزار و ملزومات شامل انواع ابزار و لوازم اتومبیل، ابزار و لوازم ورزشی، لوازم الکترونیکی و کامپیوتر، ابزار و لوازم منزل
  • لوازم تحریر و اداری شامل انواع ابزار نقاشی، لوازم اداری، دفتر و کاغذ، نوشت افزار

لازم به ذکر است اخیرا کالای گروه مد و پوشاک نیز به لیست محصولات قابل ارائه توسط اکالا اضافه شده است.

شهرهای فعالیت اکالا

خدمات اکالا در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ شهر کشور قابل ارائه است. کافیست محدوده محل سکونت خود را روی نقشه انتخاب کنید، تا لیست کالای موجود در فروشگاه‌های اطراف شما نمایش داده شود. از جمله شهرهای در حال فعالیت اکالا می‌توان به تهران، قم، ارومیه، اراک، خرم آباد، نیشابور، ملایر، مراغه، مازندران، گچساران، گیلان، گنبد، گرگان، سبزوار، سمنان، زاهدان، زنجان، رفسنجان، رودسر، رامسر، دهدشت، آبادان، دزفول، خوزستان، خوی، چالوس، پرند، پردیس، بجنورد، اصفهان، شیراز، مشهد و... اشاره نمود.

نحوه ثبت سفارش و پیگیری خرید از اکالا

برای ثبت سفارش هم می‌توانید از وب سایت این فروشگاه به آدرسokala.comاقدام نمایید و هم از طریق نرم افزارهای موبایل اندروید و آیفون. پیش از استفاده از خدمات این فروشگاه و ثبت سفارش، نیاز است در این سایت ثبت نام کنید که از طریق وارد کردن شماره موبایل خود می‌توانید به حساب کاربری خود دسترسی داشته باشید. دقت کنید که به هنگام بررسی کالاهای موجود، نیاز است محدوده محل سکونت خود را انتخاب کنید تا به لیست کالای موجود در فروشگاه‌های اطراف خود دسترسی داشته باشید. همچنین در صورت نیاز به پیگیری سفارش خود، می‌توانید با مراجعه به بخش تماس باما وب سایت، کد پیگیری خود را وارد و وضعیت سفارش خود را بررسی کنید. ضمن اینکه هموراه شما به لیستی از سفارشات خود در پنل کاربری قسمت تاریخچه خرید، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپ اکالا

برای دانلود اکالا می‌توان به استورهای معتبر مانند کافه بازار یا گوگل پلی مراجعه کنید. لینک دانلود اکالا را در این صفحه می‌توانید پیدا کنید. توجه داشته باشید که به خاطر تحریم‌های اعمال شده از سوی شرکت اپل، امکان نصب نسخهiosاز طریق اپ استور وجود ندارد. بنابراین با مراجعه به آدرس اینترنتی ارائه شده، می‌توانید اپ نسخه ویژه آیفون اکالا را به صورت مستقیم دانلود کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص روی این لینک کلیک کنید.

سفیر اکالا

فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش و اکالا، سفارشات ثبت شده را به وسله پیک موتوری و در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال می‌کند. اکالا این افراد را سفیر می‌نامد. برای استخدام و همکاری با این فروشگاه به عنوان سفیر، می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

سوالات متداول کد تخفیف اکالا

کد تخفیف اکالا چیست؟

برای استفاده از خدمات اکالا مانند هر فروشگاه اینترنتی دیگری، در صورتی که کد تخفیف مربوط به آن فروشگاه را داشته باشید، می‌توانید از خرید با تخفیف خود لذت ببرید. کدهای تخفیف اکالا در بازه‌های زمانی و جشنواره‌های مختلف ارائه می‌شود. شما می‌توانید با مراجعه به سایت آفردیلی، به صورت روزانه از آخرین کدهای تخفیف اکالا مطلع شوید.

از کجا می‌توان کد تخفیف اکالا را برای امروز پیدا کنم؟

کد تخفیف اکالا روزانه در سایت آفردیلی منتشر می‌شود. بنابراین شما می‌توانید با مراجعه به صفحه فروشگاه اکالا در آفردیلی، از بروزترین کد تفیف اکالا مطلع شوید.

تفاوت کد تخفیف اکالا هایپر فامیلی و کد تخفیف اکالا افق کوروش در چیست؟

هر سه فروشگاه اکالا، افق کوروش و هایپر فامیلی در واقع به عنوان یک مجموعه و تحت وب سایت اکالا فعالیت می‌کنند. اما کدهای تخفیف هر فروشگاه مختص آن فروشگاه است. بنابراین به هنگام استفاده از کد تخفیف اکالا به نام فروشگاه توجه داشته باشید.